Distingsjoner


Lokalforeningen

         
Medlem Ansatt NRKH
lokalt
NK Lagleder Lagleder NK Troppsleder
         
Troppsleder/
Fagleder
Administrativ/
Operativ leder
Korpsleder    

Distriktsråd

         
Ansatt NRKH
distrikt
Fagleder/
Områdeleder
D-rådsmedlem Administrativ/
Operativ leder
D-rådsleder

Landsråd

         
Ansatt NRKH
sentralt
Varamedlem
Landsrådet
Landsrådsmedlem
Regionsleder
Nestleder
landsrådet
Landsrådsleder