Ambulansetjenesten


Ambulansetjenesten i Telemark

Røde Kors sin ambulansetjeneste i Telemark utføres på to ulike nivåer:

Førstelinjetjeneste:
Profesjonell ambulansetjeneste i Nome med økonomisk tilskudd fra Helse Sør. Tjenesten er organisert som et selvstendig aksjeselskap, men utføres av ansatte mannskaper fra Røde Kors.

Leilighetsambulanser:
Ambulanseoppdrag i forbindelse med det frivillige hjelpekorpsarbeidet, f.eks. ved sanitetsvakter.

Hjelpekorpsene i Kragerø, Drangedal, Bamble, Porsgrunn, Skien og Seljord har ambulanser og har inngått avtale med Sykehuset Telemark om slik tjeneste. Tjenesten utføres av frivillige mannskaper fra Røde Kors. Hjelpekorpsene får godtgjørelse for kjørte oppdrag.

Avtalen gjelder også ambulansetransport med snøscooter når dette er påkrevd.