Besøksvenn


Besøkstjenesten

Besøksvenn
Tusenvis av nordmenn er ensomme. De mangler noen å dele gleder og sorger med, og føler seg ofte isolert. Samtidig har det å være ensom blitt et tabu. Idealet er å ha mange venner og et bredt sosialt liv
”Den beste medisin for et menneske er et annet menneske” – Jens Meinich, stifter av Røde Kors’ besøkstjeneste.

Bamble Røde Kors Besøkstjeneste organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen.

Som besøksvenn får du kontakt med mennesker som av ulike grunner ønsker noen å snakke med. Rundt i landet er besøksvennene til hjelp og støtte for ensomme, syke, eldre, unge, enslige forsørgere, innvandrere og tidligere psykiatriske pasienter.

Røde Kors driver også ulike former for kontaktskapende virksomhet som turer, eldrekaféer, jule- og påskefester, trimkvelder og annet.

Besøksvennene driver ikke oppsøkende virksomhet, men besøker dem som ønsker det.

Trenger du eller noen av dine nærmeste en besøksvenn?
I Røde Kors Besøkstjeneste finnes en gruppe kvinner og menn som gjerne vil være til støtte og oppmuntring for den som er ensom.

Besøksvenner kommer hjem til deg og tar en prat. Det spiller ingen rolle om du er ung eller gammel, om du bor hjemme eller på institusjon. De kan også gå ærend for deg eller følge deg til butikken, legen eller postkontoret.

Ikke nøl med å ta kontakt med å ta kontakt med leder av besøkstjenesten i Bamble Røde kors.

Else – May Bye
mob: 93258919
epost: else-by@online.no

 

For å bli besøksvenn må man:

  • Være fylt 18 år
  •  Gå på kurs for besøksvenner. Dette kurset gir god innføring i de forskjellige sidene ved arbeidet man skal delta i
  •  Avlegge taushetsløfte før man går ut i aktiv tjeneste
  •  Utføre tjenesten uten å få betaling