Bestilling av Sanitetspersonell

Når man skal bestille Bamble Røde Kors Hjelpekorps til sanitettjeneste på arrangementer så må man ringe
vakt tlf 97 73 41 74 eller sende en mail til Rosche@bamblerodekors.no inntil vi får opp nett bestilligen.