Hjelpekorps


Hjelpekorpset i Bamble.

 rkh

Hjelpekorpset i Bamble har i dag 33 aktive medlemmer, primæroppgavene til hjelpekorpset er å bistå nødetatene ved søk og redningsaksjoner i vårt distrikt.

Vi stiller også med førstehjelpspersonell og dykkere ved alle de store arrangementene i langesund samt førstehjelpspersonell ved diverse idrettsarrangementer.

Vi har også avtale med NMK Arendal på sanitetsvakter på deres offroad arrangementer.

 

Hjelpekorpset i Bamble la i 2012 ned ca. 3900 tjenestetimer fordelt på 13 leiteaksjoner, 17 redningsaksjoner og 15 sanitetsvakter.

 

Hjelpekorpset har møter annenhver torsdag på røde kors huset på Sundby.

 

Kan du tenke deg en hobby som gir deg unike opplevelser, masse frisk luft og samtidig betyr noe for andre?

Meld deg inn i Hjelpekorpset i dag!

Følg oss gjerne på facebook!

ko