Kurs


Norges Røde Kors kan tilby profesjonelle kurs i førstehjelp over hele landet, hvor Bamble Røde Kors da kommer inn.
I tillegg til å skreddersy kurs etter ditt behov, har vi alt fra standard grunnkurs i førstehjelp til spesialtilpassede kurs for ulike bransjer og behov, for eks:
– Skoler
– Barnehager
– Helsestasjoner (spedbarn)
– Mange typer industri
– Organisasjoner
– Offentlige kontorer

Eksempler på standard kurs vi kan tilby:

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF)
Kurset er utviklet av Norsk Førstehjelpsråd. Kurset tar for seg livreddende førstehjelp og hjerte-lungeredning samt de mest aktuelle ulykkene man kan komme ut for både privat og på arbeidsplassen. Kurset er beregnet for inntil 15 personer, varer i 5 timer og basserer seg på problembasert læring.

Norsk grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter
(D-HLR)

Flere og flere bedrifter, idrettslag osv går til innkjøp av hjertestarter. Myndighetene forlanger at legfolk skal betjene hjertestarter gjennomfører godkjent opplæring i bruk av denne. Kurset er beregnet for inntil 8 deltakere og går over 4 timer.

Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB)
Kurset tar for seg livreddende førstehjelp på barn, akutte barnesykdommer og de vanligste ulykkene blandt barn. Kurset er på 5 timer, bygger på problembasert læring som læremetodikk, og legger stor vekt på praktisk trening. Kurset, som har kapasitet for inntil 15 personer, passer veldig bra for barnehagepersonell, førskolelærere, småbarnsforeldre og liknende. 

Trafikalt Grunnkurs- Førstehjelp (TGF)
Et grunnleggende kurs for førstehjelp til skadde i trafikken, med fokus på det å tørre å ringe 1-1-3, unngå forverring av nakkeskader, frie luftveger, sikring av skadested, m.m. Dette kurset er et krav for alle som tar føreropplæring ved trafikkskoler i dag.

Ta kontakt med:
Bamble Røde Kors for bestilling eller mer informasjon
v/ Andreas Røsche:

Rosche@bamblerodekors.no
97 73 41 74